Välkommen på dialog – parkeringar i Kivik

Välkommen på dialog – parkeringar i Kivik

Med anledning av de parkeringsregleringar som gjordes i Kivik inför sommaren 2021 bjuder vi in boende i Kivik till en dialog på plats om förslag på parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven. För oss är det viktigt att möta alla behov på ett så bra sätt som möjligt. Vi värnar om att regleringarna ska underlätta trafiksituationen under sommarens högsäsong och samtidigt fungera långsiktigt för de som lever och verkar i Kivik. Vi kommer även ha en digital enkät på hemsidan som ett alternativ till den fysiska träffen.

Välkommen på dialogträff

På dialogträffen kommer vi att presentera förslag på parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven i Kivik. Det finns sedan möjlighet att rösta på de olika förslagen. Det går bra att rösta på plats under träffen eller rösta via den digitala enkäten som är öppen 12-26 november.

Förslagen kommer att beröra:

  • Tidreglering – antalet timmar det är tillåtet att parkera på de olika parkeringsplatserna och mellan vilka tider på dygnet
  • Fordonsreglering – vilka fordon som får parkera på olika parkeringsplatser
  • Period – vilka månader parkeringsregleringarna ska gälla

Plats: Tittutvägen 6, parkeringen vid Hamnkrogen i Kivik
Tid: 11 november kl. 17.00-18.30

Digital enkät

I den digitala enkäten kan du rösta på förslagen för parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven i Kivik.

När öppnar den digitala enkäten?

Den är öppen från 12-26 november.

Vad händer sen?

När dialogträffen i Kivik ägt rum och den digitala enkäten har stängt så sammanställer vi resultatet. Det förslag som fått flest röster vinner. Vi publicerar information om vilket förslag som vann här på kommunens hemsida.