Brukardialog om parkeringar i Kivik mynnade ut i en ny väg framåt

Brukardialog om parkeringar i Kivik mynnade ut i en ny väg framåt

Med anledning av de parkeringsregleringar som gjordes i Kivik inför sommaren 2021 bjöd kommunen in boende i Kivik till en dialog den 11 november om förslag på framtida parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven. Tillsammans med deltagarna på dialogen utformades en ny väg för det fortsatta arbetet med frågan.

Vid brukardialogen i Kiviks skola lyftes tre olika förslag på nya parkeringsregleringar vid hamnområdet och Kungagraven i Kivik. Efter att deltagarna sett förslagen önskade de att fler alternativ skulle utformas med hänsyn till deras synpunkter. Kommunen ska nu arbeta vidare med att ta fram ytterligare förslag, syftet är att landa i en ny lösning som ska testas under sommaren 2022 och sedan utvärderas. Arbetet med trafiksituationen i Kivik är ett långsiktigt och levande utvecklingsarbete som kommer formas i relation till att utmaningar och behov förändras.

Kommunen vill tacka alla som kom till träffen den 11 november. Dialogen med medborgare är väsentlig utifrån ett demokratiskt perspektiv men också för att kommun och medborgare tillsammans utgör en mycket större kunskapskälla att skapa lösningar utifrån. Simrishamns kommun vill utveckla parkeringslösningar som ska underlätta trafiksituationen under sommarens högsäsong och samtidigt fungera långsiktigt för de som lever och verkar i Kivik.