Gågatan blir gångfartsområde 15 oktober

En kartbild som visar vilka delar av Storgatan och tillhörande delar av tvärgator i Simrishamns som är gångfartsområde från 15 oktober.

Bild: kartbild som med en blå markering visar Storgatan i Simrishamn och delar av tvärgator som är gångfartsområde från och med den 15 oktober. Startpunkten för enkelriktningen på Järnvägsgatan är även markerad med gult.

I takt med den vackra höstens ankomst blir gågåtan i Simrishamn gångfartsområde. Övergången innebär att hela Storgatan och delar av tvärgator är gångfartsområde från den 15 oktober till sommaren 2022, när nedre delen med tillhörande tvärgator återigen blir gågata.

Gångfartsområde – vilka regler gäller?

  • Gående – har företräde
  • Cyklister – ska köra i gångfart och har väjningsplikt mot gående
  • Bilister – får köra i gångfart och har väjningsplikt mot gående

Enkelriktat från Järnvägsgatan
I riktning från Järnvägsgatan mot Stortorget fortsätter det att vara enkelriktat på den del av Järnvägsgatan som är gångfartsområde.