Simrishamns station – nytt stationstorg med levande atmosfär

Simrishamns station – nytt stationstorg med levande atmosfär

Simrishamns station ska få ett mer levande stationsområde med grönska och en ny torgplats som länkas samman med vår nya stadsdel Skansen. Det kommer även att byggas ett cykelgarage och en ny cykelparkering.

Förutom ny torgplats med planteringar och bänkar, cykelgarage och cykelparkering ska man för att möta förvaringsbehovet hos de resande sätta upp värdeskåp på stationen, där det kommer vara möjligt att förvara värdesaker under dagen. En vattenutkastare ska även placeras vid utgången mot Simrishamns stadskärna, där alla har möjlighet att fylla på sin vattenflaska. Nya stenplattor ska läggas på vissa delar av stationsplattformen och ett större väderskydd sättas upp. För att skapa en passage till vår nya stadsdel Skansen kommer ett gång- och cykelstråk att byggas som länkar samman det nya stationstorget med hela Skansenområdet. Stråket kommer att gå under tunneln som börjar vid Lackgatan och leder vidare till Skansen.

Fakta

Vad?

Etapp 1

 • Torgplats
 • Cykelgarage
 • Cykelparkering
 • Väderskydd
 • Nya stenplattor

Etapp 2

 • Gång- och cykelstråk
 • Skåp för värdesaker
 • Vattenutkastare

Var?

 •  Simrishamns station och Skansen

När?

Etapp 1

 • Start november 2021
 • Klart hösten 2022

Etapp 2

 • Start 2023
 • Klart 2023/2024

Vem bygger?

Simrishamns kommun är beställare och VA-gruppen utförare.