Nya Måns Nils torg

Nya Måns Nils torg

Bild: Måns Nils torg i Borrby efter etapp 1.

Allt startade med att byalaget i Borrby skickade in ett förslag på upprustning av Måns Nils torg. För att skapa en plats som de boende verkligen trivs på inledes en givande medborgardialog under sensommaren 2020. Under 2021 har etapp 1 ägt rum som inneburit att torget har prytts av en ny boulebana, blomkrukor, bänkar och bord. Byborna har uttryckt glädje för de nya tillskotten och nästa år påbörjas etapp 2 som förväntas vara klar i början av 2023.

Etapp 2 – ombyggnation av torget

Vad?

  • VA-sanering.
  • Torget delas in i två delar.
  • Övre delen mot Köpmannagatan blir parkering och anslutande gator enkelriktas. Här ska även nya planteringar med prydnadsgräs och träd anläggas.
  • Nedre delen av torget blir en mer öppen torgyta där nuvarande underlag kommer att ersättas av pimpsten och smågatsten. Robiniorna sparas, 3 nya planteringar tillkommer och en vacker Pergola ska sättas upp.

När?

  • Start våren 2022
  • Klart i början av 2023