Simrishamns kommun arbetar för inkludering – ska tillgänglighetsanpassa stränder

Simrishamns kommun arbetar för inkludering – ska tillgänglighetsanpassa stränder

Bild: Mälarhusens strand, en av de badplatser som ska tillgänglighetsanpassas. 

Att prioritera insatser som bidrar till en större inkludering inom olika områden är en viktig fråga för Simrishamns kommun. Nu riktas blicken mot badplatserna.

Vilken servicenivå vill vi ha på badplatser i kommunen och vilka är i särskilt behov av tillgänglighetsanpassning? Det var bland annat utifrån de frågeställningarna som ”Regler för servicenivå – badplatser i Simrishamns kommun” antogs av samhällsplaneringsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i april 2021. Reglerna har tagits fram utifrån en omfattande badplatsinventering och tydliggör vilka service- och tillgänglighetsaspekter som kommunen ska arbeta med på olika badplatser.

Tillgänglighetsanpassning

I enlighet med reglerna ska kommunen arbeta med tillgänglighetsanpassning på följande badplatser:

  • Tobisvik
  • Kiviks norra hamnpir
  • Gyllebosjön
  • Mälarhusen

Tillgänglighetsanpassningen kommer att beröra strand, toalett, parkering och till viss del bad.

Dialog

Arbetet kommer att ta avstamp i målet om inkludering och för att skapa målgruppsanpassade lösningar har dialoger redan börjat att föras med engagerade personer i målgruppen. Kommunen ska även gå ut med information om hur medborgare anmäler sitt intresse för att medverka i det fortsatta arbetet. Att utveckla lösningar och framtida förbättringar tillsammans med personer som kommer att beröras allra mest av en aktuell förändring ses av Simrishamns kommun som mycket värdefullt.

– Tillsammans blir vi klokare och det är en fantastisk tillgång att kunna samarbeta med medborgare som har personlig erfarenhet av den fråga vi jobbar med, säger Linda Larsson som är enhetschef för offentliga miljöer.

Vill du läsa ”Regler för servicenivå – badplatser i Simrishamns kommun”?

Här kan du läsa reglerna.