Ny lekplats och samlingsplats i Skillinge

Den nuvarande lekplatsen i Skillinge är i behov av upprustning. Boende i Skillinge har lämnat in synpunkter med förslag om att flytta lekplatsen till det område där det idag finns en isbana vid Ljungmansgatan.

Mot denna bakgrund har samhällsplaneringsnämnden budgeterat för att:

  • Omvandla nuvarande lekplats till en samlingsplats med möjlighet till social samvaro.
  • Bygga en ny lekplats i västra Skillinge vid Ljungmansgatan, på det område där det i dag finns en isbana.

Dialog med medborgare

Fram till den 12 december hade vi en digital karttjänst öppen här på hemsidan där medborgare fick möjlighet att lämna synpunkter gällande vad som ska finnas på Skillinges framtida lekplats vid Ljungmansgatan och på den nya samlingsplatsen. Den 8 december hade vi också en dialog på plats med samma syfte i Skillinges scoutgård.

Vad händer nu?

Vi kommer att sammanställa alla synpunkter från medborgare och därefter arbeta fram ett förslag.