Ny lekplats och samlingsplats i Skillinge – välkommen på medborgardialog

Den nuvarande lekplatsen i Skillinge är i behov av upprustning. Önskemål har inkommit från boende i Skillinge att flytta lekplatsen till det område där det idag finns en isbana vid Ljungmansgatan.

Mot denna bakgrund har samhällsplaneringsnämnden budgeterat för att:

  • Omvandla nuvarande lekplats till en samlingsplats med möjlighet till social samvaro.
  • Bygga en ny lekplats i västra Skillinge vid Ljungmansgatan, på det område där det i dag finns en isbana.

Välkommen att lämna dina önskemål

Vi bjuder in till en fysisk träff och har en digital karttjänst öppen här på hemsidan för att medborgare ska kunna lämna sina önskemål gällande vad som ska finnas på Skillinges framtida lekplats vid Ljungmansgatan och på den nya samlingsplatsen som ska skapas där den nuvarande lekplatsen är placerad i dag.

Digital karttjänst

Här kan du lämna dina önskemål: digital karttjänst

Den digitala karttjänsten är öppen fram till den 8 december.

Medborgardialog i Skillinge

Varmt välkommen att tillsammans med oss prata om Skillinges nya lekplats och samlingsplats. Under träffen kan du lämna dina synpunkter och önskemål till oss.

Tid: 8 december kl 17.00-18.30

Plats: Scoutstugan i Skillinge

Vad händer sen?

Vi kommer att sammanställa alla önskemål från medborgare och ta fram ett förslag utifrån det.