Information om coronapandemin

(Uppdaterad 2021-11-30 kl. 15 Region Skåne informerar: Kraftig ökning av covid-provtagningen.)  Här hittar du en del information om coronapandemin och dess påverkan på vår kommun. Här publiceras också fortlöpande information om eventuella begränsningar i vår kommuns verksamhet, se längre ner på sidan Nedan de viktigaste länkarna för dig som vill veta mer om coronapandemin, covid-19 och om vaccinationerna. Länkarna går till ansvariga myndigheters information.

2021-11-30 kl. 15 Region Skåne informerar: Kraftig ökning av covid-provtagningen.

Antalet registrerade fall av covid-19 ökade kraftigt i Skåne under förra veckan. Samtidigt fördubblades provtagningen sedan nya regler infördes.

– Det visar att skåningarna följer de nya riktlinjerna för provtagning som bland annat säger att även vaccinerade ska provta sig vid symtom, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Ökningen av antalet personer med konstaterad covid-19 är sannolikt både en konsekvens av att fler provtar sig och en faktisk ökning av antalet fall. Andelen positiva fall ligger dock på ungefär samma nivå som de senaste veckorna.

– Bedömningen är att vi har en ökning i samhället. Storleken på ökningen är däremot svår att uppskatta just nu med anledning av de nya provtagningsreglerna. Bland barn i låg- och mellanstadieåldern ses en ökning, både av antalet och andelen fall bland de provtagna. Däremot ser vi fortsatt få personer med covid-19 i gruppen 80 år och äldre och fortsatt få på särskilt boende, säger Eva Melander.

För att vända utvecklingen måste var och en följa de regler och rekommendationer som gäller.

– Det är viktigare än någonsin att stanna hemma och provta sig vid symtom, att tvätta händerna och att undvika trängsel. Och framför allt att vaccinera sig om man inte redan har gjort det, säger Eva Melander.

Från och med i morgon, den 1 december, blir det möjligt att kräva covidbevis vid evenemang som samlar mer än 100 personer inomhus.

– Jag hoppas att det ska bidra till att begränsa smittan och även motivera fler att vaccinera sig, säger Eva Melander.

Ett fall av omikron i Skåne
Under måndagen konstaterades ett fall av den nya virusvarianten omikron i Skåne. Det handlar om en person som rest i södra Afrika och testat positivt för covid-19.

– Provet togs för lite mer än en vecka sedan och under måndagen konstaterades det att det rörde sig om den nya virusvarianten omikron. Smittspårning har gjorts enligt ordinarie rutin och i nuläget har vi inga nya misstänkta fall kring just det här fallet, säger Eva Melander.

Region Skåne skickar rutinmässigt en andel av alla positiva covid-prov för typning och det var på det sättet som det nu aktuella omikronfallet upptäcktes. Typning görs bland annat av de fall som har koppling till resa.

Påfyllnadsdos erbjuds för alla över 65 år
Just nu erbjuds påfyllnadsdos till personer 65 år och äldre. Det finns gott om tider på vaccinationsmottagningarna vid de skånska sjukhusen, bokning görs via 1177.se. Sedan tidigare går det också bra att boka en tid på sin vårdcentral, även det görs via 1177.se.

Rekommendationen är att ta påfyllnadsdosen tidigast fem månader efter den senaste dosen om man är 65 år eller äldre. För den som är under 65 år gäller är det aktuellt med en påfyllnadsdos tidigast sex månader efter senaste dosen. Men det går bra att ta påfyllnadsdosen upp till ett år efter den andra dosen.

– Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. I nuläget erbjuds alla som har fyllt 65 år en tredje dos av covid-19-vaccin. Så snart det är dags för nästa åldersgrupp kommer vi att berätta detta. Just nu läggs mycket kraft på att hantera telefonsamtal och felaktiga bokningar som görs av personer som är yngre än 65 år. Det viktigt att vårdcentralerna ges möjlighet att fokusera på den grupp som är prioriterad i nuläget, säger Sofia Ljung, förvaltningschef för Primärvården Skåne.

Läge att boka tid för vaccinering
De som ännu inte vaccinerat sig uppmanas att inte vänta med att göra det. Det går att boka tid på vårdcentraler, besöka drop-in på sjukhusen eller någon av de platser som besöks av sjukhusens mobila team. Varje vecka uppdateras listan på skane.se.

Här kan du vaccinera dig perioden 29 november-5 december


2021-10-18 kl. 10: Här är exempel på eventuella inskränkningar/annan information för vår kommunverksamhet (med reservation för ändringar med kort varsel):

Socialförvaltningen:

– Vi kommer successivt att öppna dagcentralerna för allmänheten igen under slutet av oktober och i början av november. Vi erbjuder munskydd vid besök på äldreboende och besök ska ske i den enskildes lägenhet. Dagverksamheterna för personer med demens är öppna som vanligt nu.

– Den 19 oktober öppnar Café Stinsen åter. Kullagret har redan öppnat för kunder igen.

– Familjerådgivningen tar åter emot fysiska besök.

– Hjälpmedelsförrådet är åter bemannat tisdagar och torsdagar kl. 13-15.

Corona och näringslivet

Rådgivning och stöd till företagare

Företagarlinjen finns kvar för dig som behöver stöd och behöver någon att prata med! Ring Nyföretagarcentrums företagarlinje där du kan prata med Nyföretagarcentrum Sydöstra Skånes rådgivare om din verksamhet. Rådgivning är kostnadsfri och vänder sig till alla företagare.

Prata med:

  • Lotte Kolare, 0706-18 09 68

Information om Corona-pandemins påverkan på näringslivet

verksamt.se finns samlad aktuell information till företag och näringsliv från Sveriges myndigheter Sidan uppdateras allt eftersom nya insatser införs, förändra och beslutas.

Information för dig som företagare finns på vår näringslivssida på simrishamn.se

Här finns information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. Här hittar du även flera olika insatser och stöd till företag med anledning av coronapandemin.