Simrishamns station har tillfälliga busshållplatser – 6 december 2021 till 31 januari 2022

Simrishamns station har tillfälliga busshållplatser – 6 december 2021 till 31 januari 2022

Bild: Stenbocksgatan i Simrishamn där de tillfälliga hållplatserna är placerade.

Under perioden hänvisas resenärer till tillfälliga hållplatser på Stenbocksgatan i Simrishamn, den gata som går parallellt med stationsområdet. Anledningen till att befintliga busshållplatser stängs av är ett större arbete med att installera ett 12 meter långt väderskydd på Simrishamns station.

I samband med väderskyddsarbetet kommer även nya taktila betongplattor att läggas för att skapa ett ledstråk som underlättar för synskadade med käpp att navigera. Samtidigt pågår också Trafikverkets gjutningsarbete för spår 2 som byggs på stationen.

Nästa år kommer fler projekt att förverkligas på stationsområdet, då planeras ett nytt cykelgarage, cykelparkering och en torgplats.

Här kan du läsa mer om utvecklingen av Simrishamns stationsområde.

Frågor om busshållplatser och kollektivtrafik?

Hör av dig till Skånetrafiken.

Här kommer du till Skånetrafikens hemsida.