Byggintresset fortsatt stort – bygglov har lyckats möta vågen

Byggintresset fortsatt stort – bygglov har lyckats möta vågen

Bild: till vänster ser vi Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef och till höger Paul Ekblad Eriksson, bygglovschef.

Under årets gång har bygglovsenheten i Simrishamns kommun stått inför utmaningen att hantera en dramatisk ökning av antalet bygglovsärenden. Nu är de ikapp, har fått ny bygglovschef, fler anställda och är mer tillgängliga för medborgarna än tidigare. 2022 växlar de upp ytterligare – då börjar arbetet med att digitalisera hela bygglovsprocessen.

Intresset för att bygga på Österlen är alltid stort men 2021 utmärkte sig. Under pandemin valde allt fler att flytta till kommunen och intresset handlade inte bara om att köpa hus eller hyra lägenhet här, utan även om att bygga nytt, bygga om – och bygga till. I juni 2021 hade bygglovsenheten 60% fler ärenden att hantera jämfört med samma period 2020. Utspritt över hela året har det inkommit totalt 960 bygglovsärenden, 113 fler än under 2020 – trots detta högtryck är verksamheten nu i fas.

Anders Johnsson (M), ordförande för byggnadsnämnden i Simrishamns kommun, uttrycker stor glädje över utvecklingen:

– Det är med stolthet jag konstaterar att våra handläggare och chefer möter den positiva trenden inom nybyggnad med kortare handläggningstider och ökad medborgarservice. Om du som medborgare behöver komma i kontakt med bygglov har du numera tre alternativ: ringa på den öppna telefontiden, boka en telefontid eller boka ett teamsmöte med en av våra inspektörer eller handläggare. Med flera nya medarbetare och en ny bygglovschef på plats kommer vi fortsätta att förverkliga högre ambitioner gällande service och tillgänglighet genom digitalisering.

Den nya bygglovschefen, Paul Ekblad Eriksson, spanar mot framtiden:

– Fokus framöver kommer att vara effektivisering av bygglovsprocessen för både medborgare och medarbetare. På tur står att skapa ett digitalt arkiv där medborgarna själva kan ta del av sina ärenden och ritningar samt att handläggarna kan hantera ärenden helt digitalt. Det blir ett ännu ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar bygglovsprocess med mycket låg grad av pappershantering.

Camilla Hedin, bygglovshandläggare:

– Ambitionen är att genom implementering av digitala system göra hela bygglovsprocessen digital från ansökan till slutbesked.

Allt planeras vara klart i slutet av 2023. Förändringen innebär dock inte att alla måste göra sin ansökan digitalt. De medborgare som inte har möjlighet att ansöka om bygglov via e-tjänsten ska kunna fortsätta att lämna in sin ansökan och tillhörande handlingar fysiskt.