Tvärpilen i Kivik vinner årets arkitekturpris

Bilder: 1. Prisutdelningen, från vänster: Lotta Hildebrand (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Christer Akej (M), ordförande i kommunfullmäktige, Sven Erik Borglund, VD för Tvärpilen AB, Anders Johnsson (M), ordförande i byggnadsnämnden, Jan Persson, förste vice ordförande i byggnadsnämnden och Ann-Christin Råberg, andre vice ordförande i byggnadsnämnden. 2. Entrén till bostadsområdet Tvärpilen .3-7. Bilder från området.

I äppelodlingarnas hjärta Kivik, finner vi området med bostadshus och tillhörande utomhusmiljöer som tilldelats utmärkelsen, Arkitekturpris 2021. Priset delades ut i områdets gemensamma trädgård av Christer Akej (M), ordförande för kommunfullmäktige, Anders Johnsson (M), ordförande i byggnadsnämnden och Lotta Hildebrand (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det är kultur- och fritidsnämndens och byggnadsnämndens presidieberedningar som tillsammans utsett området Tvärpilen i Kivik till årets vinnare. De fastigheter, parhus och radhus som omfattas är Mellby 3:145, 3:147-159, 3:165, S:19 och Littorinavägen 1-36. Skaparna bakom området är Tvärpilen AB och Ronander & Laursen Arkitekter AB.

Motiveringen lyder:

”Kvartersbebyggelse med en harmonisk helhetsbild, en fin boendemiljö, som representerar väl utförd arkitektonisk utformning med detaljomsorg inklusive hållbarhet och miljöansvar genom materialval, solenergi, värmeväxling och vattenrening”

Sven Erik Borglund, VD för Tvärpilen AB, kommenterar priset så här:

– Det går att förverkliga en vision och det kräver samverkan mellan många människor. Det går att påverka konventioner inom en bransch och göra på andra sätt än de som är vedertagna, i projektet Tvärpilen har vi arbetat med nya material och skapat deltekniker som tillsammans utgör en nyorienterad helhetslösning. Vi är naturen och bryr vi oss inte om det faktumet blir det inte så roligt för de som kommer efter oss, det tankesättet genomsyrar hela projektet.

Lotta Hildebrand (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden pekar på hållbarhetsaspekterna och ser vinnaren som en förebild:

– Tvärpilen i Kivik som i år belönats med Simrishamns kommuns arkitekturpris är ett utmärkt exempel på och förebild för framtidens byggande. Minimal klimat- och miljöpåverkan, estetisk utformning, hänsyn till kulturmiljön, trivsel och intimitet med kvarter och naturliga mötesplatser för de boende.

Anders Johnsson (M), ordförande i byggnadsnämnden berättar vidare att konkurrensen i år varit hård:

– Det är mycket glädjande att det i år fanns många kvalificerade kandidater och en tuff konkurrens, då det byggs många fina hus i vår kommun just nu. Det vinnande bidraget är ett helt kvarter i Kivik, där arkitekt och byggherre varit noga med detaljerna och tänkt igenom gestaltningen väl, inte minst för utemiljöerna.

Anna Eliasson, stadsarkitekt i Simrishamns kommun, lyfter hur arkitekt och byggherre med hållbarhet i fokus på ett balanserat sätt knutit an gestaltning och arkitektur till Kiviks äldre kulturmiljö:

– Simrishamns kommun, på Österlen, är just nu mycket attraktivt som boendekommun och det är roligt att det nya området i Kivik, Tvärpilen, fick årets arkitekturpris. Hela områdets gestaltning och arkitektur har lyckats hitta en fin balans mellan anpassning till Kiviks äldre kulturmiljö, genom sitt formspråk och omsorg om detaljer, samtidigt som det har en egen och stark karaktär kompletterat med ett drivet och synligt hållbarhetsfokus. Det har varit spännande att följa hur konsekvent byggherren arbetat med sin idé och höga ambitionsnivå, från början till slut.