Markanvisningstävling för tomter i kvarteret Joneberg

Markanvisningstävling för tomter i kvarteret Joneberg

Kvarteret Joneberg, Simrishamn.

Vi växer hela tiden, både i antalet bosatta och bostäder. Den senaste markanvisningstävlingen hölls för fastigheten Joneberg 3 – vann gjorde förslaget ”Patchwork Of Cottages” som lämnades in av Gösta Bengtsson byggnads AB, byggstart planeras i vår. Nu pågår en ny markanvisningstävling för bostäder på fastigheterna Joneberg 8 och 9.

I denna tävling efterfrågas bostadsprojekt som genomsyras av hållbara, klimatsmarta val och har en hög arkitektonisk gestaltning. Vi efterlyser innovativa lösningar som bidrar till en hållbar utveckling av vår stad. Vi ska bevara de äldre bebyggelsestrukturerna – och vi vill se tävlingsbidrag med en gestaltning som stärker platsens identitet och ger oss en arkitektur som skapar framtidens kulturhistoria genom en hög gestaltningsnivå. Vi vill fortsätta att skapa nya, goda livsmiljöer med höga skönhetsvärden och innovativa lösningar på den fantastiska plats som Simrishamns kommun är.

Enligt Simrishamns kommuns riktlinjer för markanvisning ska kommunens mark säljas till marknadsvärde, vilket innebär att priset för Joneberg 8 och 9 är 1 300 000 kr tillsammans. Vi avser att anvisa marken och teckna genomförandeavtal, som syftar till att överlåta fastigheten med äganderätt till vinnaren.

De inkomna förslagen utvärderas gällande gestaltning, hållbarhet, ekonomi och genomförbarhet samt utifrån de krav och önskemål som framgår av inbjudan. Klicka på länken nedan för att komma till sidan om markanvisningar. Där finns inbjudan och tillhörande handlingar.

Inbjudan och handlingar

Varmt välkommen att lämna in ditt förslag senast den 7 april 2022!