Måns Nils torg i Borrby: etapp 2 har startat

Måns Nils torg i Borrby: etapp 2 har startat

Måns Nils torg i Borrby. Från vänster: Tommy Löwall, boende, Pia Jönsson, boende, Carl-Göran Svensson (C), ordförande i samhällsplaneringsnämnden och Marianne Rudin, boende.

Det började med att byalaget i Borrby skickade in ett förslag på upprustning av Måns Nils torg, som godkändes av Simrishamns kommun. För att skapa en plats där de boende verkligen trivs inledes en dialog sensommaren 2020. Nu har den sista delen av projektet dragit i gång.

Etapp 1 pågick under 2021 och torget fick då en ny boulebana, blomkrukor, bänkar och bord. Byborna i Borrby har uttryckt glädje för de nya tillskotten och vecka 9 2022 påbörjades etapp 2 som planeras vara klar i början av 2023. Kommunen och boende har samverkat kring utvecklingen av Måns Nils torg från start och projektet inleddes med en träff på plats dit alla var välkomna för att lämna synpunkter på framtida arbete.

Marianne Rudin är en av flera Borrbybor som varit engagerad i frågan. Hon är jätteglad för den omvandling som nu pågår:

– Redan efter etapp 1 när boulebanor, bänkar och blommor kom på plats började fler människor att besöka och använda torget. Jag är väldigt glad för ombyggnationen som påbörjats och ser fram emot när den är klar, det blir en fin och levande samlingsplats där vi i byn kan umgås, göra olika aktiviteter och äta gott tillsammans. Vill man ta en snabb fika i solen tillsammans med grannarna så kan man bara ses på torget. Vi kommer även att kunna använda platsen för till exempel loppis och Badddaredagen. Samverkan med kommunen har också fungerat optimalt, de har varit väldigt inlyssnande och löpande kommunicerat med oss om arbetet.

Tommy Löwall, fjärde generationens Borrbybo, sitter med i byalaget. Han var med när medborgarförslaget på att rusta upp Måns Nils torg togs fram och lämnades in till Simrishamns kommun:

– Vi i skickade in förslaget och till vår glädje godkändes det. Därefter fick vi boende möjlighet att lämna synpunkter, både vid en fysisk träff och digitalt. Allt har fungerat jättebra och nu ser vi fram emot slutförande av projektet – det blir ett lyft för byn!

Etapp 2 – ombyggnation av torget

Vad?

  • VA-sanering.
  • Torget delas in i två delar.
  • Övre delen mot Köpmannagatan blir parkering och anslutande gator enkelriktas. Här ska även nya planteringar med prydnadsgräs och träd anläggas.
  • Nedre delen av torget blir en mer öppen torgyta där nuvarande underlag kommer att ersättas av pimpsten och smågatsten. Robiniorna sparas, 3 nya planteringar tillkommer och en vacker Pergola ska sättas upp.

När?

  • Start vecka 9 2022
  • Klart i början av 2023