Sankt Olofs torg rustas upp

Sankt Olofs torg rustas upp

Nu har startskottet gått för upprustningen av Sankt Olofs torg. Vi vill tacka alla som inkommit med synpunkter under processens gång och ser precis som många boende fram emot slutresultatet.

Inför upprustningen av torget inleddes en dialogprocess med boende i september 2021. Det fanns då möjlighet att lämna synpunkter på framtida åtgärder. Utifrån de synpunkter som inkom i den första delen av processen, arbetades ett förslag fram som boende sedan fick möjlighet att tycka till om igen vid en andra träff. Förslaget accepterades av deltagarna vid det andra mötet och lyftes därefter för politisk behandling. Resultatet blev ett godkännande av de föreslagna åtgärderna.

Vad kommer att göras på Sankt Olofs torg?

 • Stengången ska plockas bort och ersättas med gräs
 • Ett grillhus ska placeras i en av rabattytorna där växtligheten röjs
 • Grupper med bord och bänkar ska placeras ut vid grillhuset och på en yta som vetter mot vägen
 • Giraffgunga och lekställning ska installeras
 • Sandgropen ska ersättas med en studsmatta
 • Ett lektåg ska placeras vid den nya studsmattan
 • Den trasiga fjädergungan ska bytas ut
 • Belysning – 3 pollare kommer att ersättas med höga belysningsstolpar och en ny belysningsstolpe ska sättas vid lekställningen
 • Befintlig flaggstång kommer att bytas ut och en ny ska placeras på motsatt gräshalva
 • Befintliga markspotlights kommer att bytas ut mot nya
 • I rabatterna framför häckarna ska träd och prydnadsväxter planteras (trädsorten blir Sötrönn och prydnadsväxterna blir olika sorters tåliga, lättskötta och romantiska växter med varierande blomning under säsongen april-oktober)

Området hängas in under tiden arbetet pågår.

Illustrationsbild av arbetena som ska utföras på torget:  Illustration åtgärder – Sankt Olofs torg

När är arbetet klart?

Allt planeras vara färdigt den 1 juni 2022.

Avstängd ström

Under arbetsperioden kommer strömmen för belysning att stängas av på Sankt Olofs torg.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 eller kontakt@simrishamn.se