Vänlig påminnelse till fastighetsägare: klipp häckar och buskar vid gatan

Så här i grönskans tider vill vi be alla fastighetsägare att klippa sina häckar och annan växtlighet så den inte skymmer belysningsstolpar, skyltar eller sikten för trafikanter. Vi förstår att detta ibland inte hinns med mitt i vardagens alla bestyr, vi är bara människor. Detta är en vänlig påminnelse om att det enligt Simrishamn kommuns lokala ordningsföreskrifter är varje fastighetsägares skyldighet att ta hand om sin växtlighet så att den inte utgör en trafikfara.

Nedanför kan du se de regler som gäller och vill du läsa mer har vi länkat till en broschyr om detta samt de lokala ordningsföreskrifterna.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter räknat från gatans nivå inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:

  • Över gångbana minst 2,5 meter
  • Över cykelväg minst 3,2 meter
  • Över körbana minst 4,6 meter

Mer information

Broschyr om fastighetsägares ansvar för renhållning och skötsel av växtlighet och gångbanor.

Lokala ordningsföreskrifter för Simrishamns kommun.