Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg finns fr.o.m. 2 maj på ny adress

Då finns individ- och familjeomsorgen (barn och unga, stödenheten, vuxenekonomi och handläggarenheten) på sjukhusområdet i Simrishamn: Försörjningsvägen 14 (på samma väg som personalparkeringen för sjukhuset).

Karta försörjningsvägen 14

Länk till karta

Använd gärna QR-koden för att se vår nya adress.