Arkitekturpris 2022 – välkommen att nominera!

Arkitekturpris 2022 – välkommen att nominera!

Del av området Tvärpilen i Kivik, vinnare av Arkitekturpris 2021.

Vilket objekt tycker du ska få arkitekturpriset i år? Lämna ditt förslag till oss senast den 30 juni.

Priset ska uppmärksamma en värdefull insats för den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen både vad gäller bevarande, förnyelse och miljöaspekter. Det föreslagna objektet ska vara beläget i Simrishamns kommun och projektet ska vara genomfört under de senaste tio åren samt vara färdigställt.

Vad kan jag nominera?

 • Byggnadskonst
 • Nybyggnad
 • Ombyggnad
 • Tillbyggnad
 • Restaurering
 • Trädgårdskonst
 • Trädgårds- eller parkanläggning
 • Område
 • Boendemiljö
 • Naturmiljö

Vinnaren får en plakett och ett diplom med prismotivering.

Hur nominerar jag ett objekt?

 1. Skriv vilket objekt du vill nominera och motivera varför
 2. Bifoga foto
 3. Märk din nominering med ”Förslag till utmärkelsen – Arkitekturpris 2022”
 4. Skicka eller lämna till Simrishamns kommun senast den 30 juni 2022.

Postadress: Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn.
E-post: kontakt@simrishamn.se.
Besöksadress: Stadshuset, Stortorget, Simrishamn. Öppettider måndag-fredag 8.00-16.30.

Arkitekturpris 2021 – Tvärpilen i Kivik 

2021 vann bostadsområdet Tvärpilen priset.

Motiveringen löd:

”Kvartersbebyggelse med en harmonisk helhetsbild, en fin boendemiljö, som representerar väl utförd arkitektonisk utformning med detaljomsorg inklusive hållbarhet och miljöansvar genom materialval, solenergi, värmeväxling och vattenrening”

Tvärpilen i Kivik vinner årets arkitekturpris | Simrishamns kommun