Simrishamns station: Nytt stationstorg och fler parkeringar för cykel

Simrishamns station: Nytt stationstorg och fler parkeringar för cykel

Simrishamns station. På grönområdet till höger som börjar där tågspåren slutar ska ett nytt stationstorg, cykelgarage och cykelparkering byggas.

Projektet med att utveckla Simrishamns station som plats påbörjades redan förra året. Ett större vindskydd sattes då upp, med dörrar som stängs automatiskt, trätak på insidan och ett grönskande sedumtak på utsidan. Nu i slutet av maj startar bygget av ett stationstorg, cykelgarage och parkering för cyklar.

Torget kommer att ligga precis där tågspåren slutar och där ska planteras blommor, träd och sättas ut bänkar. Precis bredvid torget kommer det att bli ett cykelgarage och en cykelparkering. Allt planeras vara klart till hösten 2022. Nästa år startas etapp 2 upp, värdeskåp ska då installeras på stationen och tunneln vid lackgatan kommer att byggas om till en gång- och cykel tunnel som leder vidare till Skansenområdet.

Fakta

Etapp 1:

Vad?

  • Väderskydd
  • Torgplats
  • Cykelgarage
  • Cykelparkering

När?

  • Start december 2021
  • Klart hösten 2022

Etapp 2:

Vad?

  • Skåp för värdesaker
  • Gång- och cykeltunnel (Lackgatan)

När?

  • Start 2023
  • Klart 2024