P-skiva gäller i Kivik från 1 juni

Parkeringsplatser som omfattas av regleringen med p-skiva är markerade i blått. 1. Kivik., 2. Simrishamn, 3. Vårhallarna, och 4. Hällristningarna vid Simrislund.

I Simrishamn har p-skiva införts på de redan tidsreglerade parkeringsplatserna. Samma sak sker nu i Kivik.

Vad innebär detta för mig som trafikant? Den enda skillnaden blir att du ska använda p-skiva när du står på en tidsbegränsad parkeringsplats. Totalt omfattas 3 av 11 parkeringsplatser i Kivik och regleringen med p-skiva gäller från 1 juni-31 augusti. För den som inte har en p-skiva delar kommunen ut gratis skivor – varmt välkommen att hämta en på Ica i Kivik eller i receptionen för Kontakt Simrishamn, i Simrishamns stadshus.

Fakta

Regler och bestämmelser för p-skiva:

  • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades.
  • Om ankomsten sker före den tidsbegränsning som anges på p-skylten, ställs p-skivan in på det klockslag då tidsbegränsningen börjar om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt. Till exempel om du parkerar kl. 06.00 på en plats som har tidsbegränsning från kl. 08.00 ställer du in p-skivan på kl. 08.00.
  • P-skivan ska placeras framtill i fordonet, väl synlig och lätt att avläsa utifrån. Vi önskar att skivan placeras på passagerarsidan för att parkeringsövervakaren inte ska behöva vistas ute i blandtrafik vid kontroll.
  • P-skiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.
  • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • Endast en p-skiva får användas per parkeringstillfälle.

Läs mer om parkeringsregler och p-skiva här: Trafik | Simrishamns kommun