Fler vackra ängsytor i kommunen

I kommunkartan ovan visas de olika platserna i Simrishamns kommun som ska bli ängsytor.

Att göra om gräsytor till ängsytor är något som allt fler kommuner väljer att satsa på för att skapa en bättre balans i naturen. Simrishamns kommuns kommun följer samma linje och vi kommer vi nu att kunna se allt fler blomstrande ängar växa fram i kommunen.

Ett 30-tal gräsmattor genomgår just nu en 5-6 år lång omvandlingsprocess för att slutligen bli ängsytor. Processen skapar förutsättningar för platsernas naturliga artrikedom att blomstra, på sätt gynnas den biologiska mångfalden och djur- och växtliv mår bättre.

Hur går processen till?

På de ytor som ska bli ängar får gräset först växa för att sedan slås och tas bort 2 gånger/säsong under 3-4 år, detta minskar gräsets tillväxtförmåga och gör att de naturliga örtfröerna som finns i marken får en chans att utvecklas. Efter fjärde året slås sedan gräset och tas bort 1 gång/säsong. Det tar ungefär 5-6 år tills en vacker ängsyta tagit form men redan efter tredje året börjar man se resultat. På de platser där det finns behov förstärks de befintliga örterna med insådd av ängsfröer eller pluggplantor.

Runt omkring ytorna, längs med fastigheter och gångar kommer gräset fortsätta att klippas för att skapa ett vårdat intryck och på de större ängsytorna klipps gångar upp som går rakt igenom ängarna, för att skapa framkomlighet.