Vattenledningen Brösarp-Kivik i drift

Vattenledningen Brösarp-Kivik säkrar tillgången på dricksvatten i den norra delen av vår kommun.

Den 20 april kopplades dricksvattenledningen från vattenverket i Brösarp ihop med ledningen i Kivik. Det innebär att vår kommun nu har en tryggad försörjning av dricksvatten, som även tillgodoser behovet under de intensiva sommarmånaderna.

Tillsammans med ombyggnaden av avloppsreningsverket i Kivik, innebär det att infrastrukturen för vatten och avlopp i den norra delen av vår kommun nu har den kapacitet som krävs för att vi ska kunna fortsätta växa och utvecklas.

– Vi arbetar långsiktigt med att komplettera dricksvattenförsörjningen i Simrishamns kommun med vatten från grannkommuner. Vi har även påbörjat arbetet med att koppla samman vattenledningar från Ystads kommun med Simrishamn. Det ska vara klart hösten 2023, säger Johan Persson, vd för Österlen VA AB, Simrishamns och Tomelilla kommuners driftbolag för VA.

Dricksvattenförsörjningen i norra delen av Simrishamn är alltså tryggad även under den intensiva turistsäsongen. Men vi måste alla ta ansvar och hjälpas åt att använda vatten på ett hållbart sätt.

– Att använda vatten klokt är ett viktigt budskap från oss och hela vattenbranschen. Även om vi har säkrat vattentillgången under sommaren, strävar vi efter ett hållbart vattenuttag. Det innebär att det finns en balans mellan hur vi beter oss och en varsamhet kring våra vattenresurser, säger Johan Persson.