Projekt Vägval avslutat – 300 gator har namngivits i kommunen

Projekt Vägval avslutat – 300 gator har namngivits i kommunen

Den 1 juni avslutades det projekt som namngivit cirka 300 gator och vägar i vår kommun, projekt Vägval.

Syftet med projektet handlade om säkerhet, genom de nya namnen och adresserna blir det nu lättare för och  räddningstjänst och blåljuspersonal att hitta till rätt bostad vid larm. För att skapa väl förankrade gatunamn med koppling kommunens kulturhistoria ägde ett nära samarbete rum kring detta med vägföreningar, byalag, skolor och boende under projektet.

Som del av namnsättningen har även nya gatunamnsskyltar satts upp. Detta arbete inleddes med att ett avtalsförslag skickades ut till berörda markägare där Simrishamns kommun erbjöd sig att bekosta skylt och uppsättning.

Som avslutning vill vi tacka alla alla som engagerat sig och bidragit med inspel samt synpunkter.

Vilka gator och vägar berörs?

Här i slutrapporten för projekt Vägval kan du få information om vilka gator och vägar som namngavs under projektet i olika orter.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Här hittar du kontaktuppgifter till Kontakt Simrishamn.