Markanvisningstävling i kvarteret Joneberg – vinnare utsedd

Bilder: 1-4 visionsbilder för Äppellunden och 5. Kartskiss på Äppellunden. Alla bilderna är skapade av Arkitekterna Krook & Tjäder.  

Av elva inkomna bidrag var det ett som utmärkte sig lite extra – Äppellunden som nu ska byggas uppe på kvarteret Joneberg i Simrishamn.

År 2012 antog Simrishamns kommun en ny detaljplan för kvarteret Joneberg som möjliggjorde bostadsbyggande. Därefter har totalt tre markanvisningstävlingar ägt rum i området. Den senaste var för fastigheterna Joneberg 8 och 9, tävlingen utlystes 9 februari och avslutades den 7 april i år. De elva bidragen som inkom betygsattes utifrån ett antal bedömningskriterier som baserades på tre fokusområden: gestaltning, hållbarhet och parkeringslösning. Det tävlingsbidrag som fick högst betyg var Äppellunden, som har tagits fram av Strandlyckan projekt AB i samarbete med Arkitekterna Krook & Tjäder.

Motiveringen lyder:

”Arkitekterna har, genom både en stark arkitektonisk idé och en omsorgsfullt och hållbart utformad och grön utemiljö, skapat en vacker gestaltning som stärker platsens identitet och som kommer att ge Simrishamns kommun en ny attraktiv livsmiljö med fina detaljer både ute och inne.”

Äppellunden innefattar nio radhus med privat trädgård och tillgång till uteplats mot både gatan i öster och gården i väster. Här kommer även att finnas parkering för bil och cykel samt en gemensam trädgård och ett växthus. Då pandemin medfört att allt fler arbetstagare börjat arbeta delvis på distans, finns det på bottenvåningen möjlighet att göra tillval i form av ett extra rum för arbete eller träning. På övervåningen kan köparna välja mellan ett större ateljérum eller en mer traditionell planlösning med ytterligare ett sovrum.

Anna Eliasson, stadsarkitekt, är nöjd över tävlingens resultat:

– Det är jätteroligt att vi fått in så många bra förslag! När vi bygger nytt i Simrishamns kommun är en av de allra viktigaste sakerna att arkitekturen och utomhusmiljöerna fångar och stärker platsens identitet, precis som i det vinnande bidraget. Det har även lagts stor vikt vid de sociala hållbarhetsaspekterna, något som annars ofta kommer i andra hand.

Carl-Göran Svensson (C), ordförande i samhällsplaneringsnämnden, instämmer:

– Intresset för att bygga i vår kommun är stort och det visar även den här markanvisningstävlingen. Äppellunden är en mycket fin sammansättning av nio radhus som kommer att bidra till en attraktiv och social livsmiljö i kvarteret Joneberg.