Kiviks havslekplats renoveras 7 juni – 15 juli

Kiviks havslekplats renoveras 7 juni – 15 juli

Bild: visionsbild för upprustning av Kiviks havslekplats.

Den omtyckta och välbesökta lekplatsen i Kivik ska nu rustas upp på grund av säkerhetsbrister. Till följd av en överklagad entreprenadupphandling kommer lekplatsen kunna stå klar först i mitten av juli.

Vid besiktning fick lekplatsen ett antal anmärkningar och stora delar av den bedömdes inte vara säker att leka på. Planering av upprustning påbörjades redan förra året men då entreprenadupphandlingen överklagades är det först nu som det är möjligt att starta arbetet. De två alternativ som Simrishamns kommun kunde välja mellan var att stänga lekplatsen hela sommaren på grund av säkerhetsbrister eller att genomföra upprustningen direkt med kortast möjliga byggtid, det senare alternativet bedömdes vara bäst utifrån alla olika behov som finns hos boende och besökare under denna tidsperiod. För att det ska vara möjligt för entreprenören att rusta upp lekplatsen inom 6 veckor behöver 7 parkeringsplatser vid området stängas av för att kunna nyttjas som byggarbetsplats.

Valet av lekredskap av och aktiviteter är inspirerade av Kivik som ort med målet att skapa en inkluderande och tillgänglig lekplats för både små och större barn. Temat är havet och genom blå lekpaneler, bollar och en lekbåt kommer temat fram på ett subtilt sätt där barnens fantasi ges utrymme. En spelplan med ett Piratenspel som knyter an till Kiviks historia ska även installeras och ett lekskepp med namnet Aroma, inspirerat av Kiviks äppelodlingar. Representanter från Kiviks byalag samt elever från Kiviks skola varit med i juryarbetet och röstat fram det vinnande förslaget som nu ska byggas.

Vad ska byggas på lekplatsen?

 • Lekskeppet Aroma
  Ett aktivitetsskepp för lek på marknivå som gör att de barn som inte kan ta sig upp eller klättra så bra även kan var med i leken.
 • Gungställning
  Tre olika gunger som gör att flera barn kan gunga tillsammans.
 • Iodine karusell
  En karusell med bra handtag som barnen kan hålla fast sig i.
 • Hitta Piraten
  Ett spel som går ut på att barnen ska hitta det Piratenmärke i den färg som spelpanelens pil stannar på (de här märkena finns uppsatta runt om på lekplatsen).
 • Lekhusbåt
  Båten placeras på stenmjöl och lekpaneler för att skapa en mer inkluderande lek.

När utförs arbetet?

7 juni – 15 juli.

Parkering

På den befintliga parkeringen vid lekplatsen kommer 7 av platserna vara avstängda tillfälligt, de öppnar upp igen efter den 15 juli.

Under byggtiden hänvisas trafikanter till 4-timmarsparkeringen vid Buhres, samt 24-timmarsparkeringarna vid Rusthållsvägen och Bredarör (Kiviksgraven).