Kulturrådet och Region Skåne stärker biblioteket

Såväl regionen som staten ger bidrag till fortsatt tillgänglighetsarbete i Simrishamn.

Sedan 2019 har biblioteket arbetat med att förändra biblioteket så att det blir mer tillgängligt, tryggt och tydligt för besökarna. Varje år har man sökt och fått pengar från staten eller regionen. Nu rasslar det åter till i kassan, när båda bidrar till fortsatt förbättrad tillgänglighet.

Simrishamnsbornas synpunkter

Arbetet med att förbättra biblioteket inleddes med att ta reda på vad simrishamnsborna, unga som vuxna, tyckte om sitt bibliotek. Dessa synpunkter lade grunden för det utvecklingsarbete som pågår.

– I stora drag handlar det om att tillgängliggöra bibliotekets olika funktioner: vad man som besökare gör var någonstans, säger Lisa Jansson, bibliotekarie och projektledare för arbetet. Detta tydliggör vi genom att dela in biblioteket i olika zoner och avdelningar.

”Stärkta bibliotek”

Kulturrådet, via satsningen ”Stärkta bibliotek”, har beslutat ge biblioteket i Simrishamn ett bidrag på 600 000 kr för att fortsätta arbetet med att göra biblioteket mer tillgängligt för besökarna. Kulturrådet skriver att ”syftet med det här bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som vi fördelar på regeringens uppdrag”.

Tillgängligt för alla

Det är viktigt att biblioteket är tillgängligt för alla, inklusive dem med psykiska, kognitiva och intellektuella funktionsnedsättningar.

– För dem med kognitiva svårigheter är bibliotek en otroligt påfrestande och rörig miljö att vistas i på grund av all information. Det kan också vara en besvärlig ljud- och ljusmiljö, berättar Lisa Jansson.

Bättre skyltat

I praktiken handlar det om att förbättra ljus- och ljudmiljöer, men också att förenkla och kategorisera information som man skyltar med i biblioteksrummet utöver den sedvanliga, taktila skyltningen. Här har Region Skåne gått in och stöttat projektarbetet med 150 000 kr.

– Vi har ett nära samarbete med LSS som vi ska testa vårt arbetsmaterial på, så att vi vet att det blir begripligt, berättar Lisa Jansson vidare. Det som är bra för dem med kognitiva svårigheter är bra för alla.

Fortsatt samarbete och inbjudan till Bokmässan

Simrishamns bibliotek har blivit inbjudna till Bokmässan i Göteborg i september för att berätta om sitt arbete med att göra biblioteket mer kognitivt tillgängligt.

Men det här med att vara tillgängliga för alla är inget som man, som Lisa Jansson uttrycker det, ”snyter ur näsan”. Hon menar att det krävs fortsatt dialog med målgruppen och former för samarbete som inte ändrar sig i rappet, vilket är precis det som biblioteket har sökt och fått pengar för 2023.

– Vi vill skapa ett bibliotek dit alla känner sig välkomna och är trygga. Men det är något som, i vår individualistiska tid, inte är så lätt alla gånger, utan måste jobbas med på flera fronter. Det ingår också, tycker jag, i det demokratiska uppdraget, vilken roll folkbiblioteket ska ha i samhället, tillägger bibliotekschef Kristin Rosenberg.

Vad har hänt på biblioteket hittills?

Ny småbarnsavdelning 0–6 år
Nytt läsrum för barn 7–12 år
Nytt tidningsrum för vuxna
Nytt rum för grupparbeten och workshops
Ny placering av hyllor för bättre uppsikt
Ny placering av informationsdisken
Ny placering av scenen
Fler växter

Vad kommer att hända framöver?

Nytt rum för barn att vara kreativa i
Större ungdomsavdelning
Fler studieplatser
Fler läsplatser
Förbättrad skyltning
Ytterligare växter
​Fler ljuddämpande insatser