Sankt Olofs torg är invigt

Sankt Olofs torg är invigt

Bild: Till vänster Carl- Göran Svensson (C), ordförande i samhällsplaneringsnämnden och till höger Kristina Åberg (M), som är med i samhällsplaneringsnämnden och nämndens presidium.

Den 22 juni kom både barn och vuxna för att delta i invigningen av Sankt Olofs torg. Torget har rustats upp under våren och är nu en grönskande plats full med lekaktiviteter och ett grillhus med tillhörande sittplatser. Det enda som inte är helt klart är gräsmattan som fortsatt kommer att vara avspärrad för att etablera sig ordentligt, träd och växter kommer att planteras till hösten då det ger en säkrare etablering.

Invigningsbandet klipptes av Carl- Göran Svensson (C), ordförande i samhällsplaneringsnämnden och Kristina Åberg (M), som är med i samhällsplaneringsnämnden och nämndens presidium. Inför att bandet klipptes riktades även ett stort tack till alla boende i sankt Olof som deltagit i dialogen om upprustningen. Inför upprustningen av torget inleddes en dialogprocess med boende i september 2021 där de fick möjlighet att lämna synpunkter på framtida åtgärder. Utifrån de synpunkter som inkom i den första delen av processen, arbetades ett förslag fram som boende sedan fick möjlighet att tycka till om igen vid en andra träff. Förslaget accepterades av deltagarna vid det andra mötet och lyftes därefter för politisk behandling. Resultatet blev ett godkännande av de föreslagna åtgärderna.

Dagen bjöd på sol och besökarna bjöds på korv som grillades i det nya grillhuset. Flera boende i Sankt Olof, byalagsmedlemmar, politiker och tjänstepersoner från Simrishamns kommun deltog. Ett stort gäng med barn kom även dit och stod redo bakom invigningsbandet för att springa ut på lekplatsområdet och testa alla nya aktiviteter. Cecilia Malmgren som bor i sankt Olof kom till invigningen med sitt barn och är glad över det nya torget:

– Jag tycker torget blev jättefint! Vi önskade både en rutschkana och klätterställning och nu finns det här på torget. Vi är jätteglada för det, både jag och mitt barn.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00 eller kontakt@simrishamn.se