Parkera rätt i sommar

Visa hänsyn och parkera rätt på Österlen i sommar.

På den här sidan hittar du allt du behöver veta om hur du parkerar i vår kommun.

Där finns karta som visar var det finns parkeringsplatser, inte minst vid våra attraktiva stränder, men också allt om p-skiva i Simrishamn och Kivik och annat du behöver känna till som bilist.

Polisen har också en bra sida som ger information om vad som gäller, bland annat om du får ”böter”.

Tänk på att det är förbjudet att stanna och parkera i terräng. Med terräng menas allt som inte är väg (till exempel i diken, i skiljeremsor, i gräs, i grus, på refug, i parker, i planteringar eller liknande). För att undvika bland annat gräsbränder, skador på mark, skog, grödor och annan vegetation samt för att skydda djurlivet har parkering i terräng reglerats i Trafikförordningen 48 § (1998:1276). Den innehåller sådana generella regler för trafik på väg som trafikanten är skyldig att känna till utan att reglerna märks upp med skyltar.

Kör lugnt i sommar på Österlen och parkera med omdöme!