Östra Tommarps nya lekplats med multigym och boulebana välkomnar besökare

Som ett resultat av ett inkommet förslag från en medborgare, står nu lekplatsen med multigym och boulebana färdig i Östra Tommarp.

Under våren 2021 inkom ett så kallat Simrishamnsförslag till Simrishamns kommun med en önskan om att bygga ett utegym samt förnya lekplatsen i Östra Tommarp. När ett förslag inkommer från en medborgare behöver det 75 röster på Simrishamns hemsida för att lyftas som ett ärende till politikerna, som i sin tur beslutar om det ska genomföras eller inte. Det var många medborgare som stod bakom idén och när politikerna också såg positivt på initiativet hölls det ett första möte med förslagsgivare och boende i Östra Tommarp.

Förslagsgivaren utsågs som kontaktperson och förmedlade sedan skisser och förslag på utformning av platsen till intresserade i byn. De återkom i sin tur med synpunkter och nya förslag. Under processen dök det också upp önskemål om en boulebana. Idag ser vi resultatet. På plats finns nu rutschkanor, klätterställningar, kojor, gungor, sittplatser och en fast grillplats för umgänge, en bouleplan samt ett multigym. På gymmet finns en QR-kod. När besökare skannar den, får de förslag och hjälp med övningar. Platsen är tänkt bli en samlingspunkt som kan ge glädje och aktiviteter till boende och besökare i alla åldrar.

Vad som nu endast återstår är grönskan. Under hösten 2022 kommer träd att planteras i rabatten och när gräset har växt till sig tas det skyddande stängslet bort.