Skansens utemiljö tar ny form

Nu växer det nya bostadsområdet Skansen fram i Simrishamn. Parallellt husbyggnationerna, anläggs vägar och utemiljö.

För att kunna få ner vatten och avlopp under den nya vägen Gesällgatan, fick berg sprängas bort. Den asfalterade vägen är nu på plats och arbete pågår med att sätta kantsten och plattor.

Nu schaktas massor längs Lädergatan för att den ska kunna anläggas. Två tredjedelar av Lädergatan kommer att bestå av smågatsten, resterande av asfalterad gata.

Till hösten kommer vägbelysning på plats och träd att planteras i större krukor längs en bit av Lädergatan.

”Jag har arbetat med anläggning i fyrtio år”, berättar platschef Jörgen Johansson. ”Det är mycket jobb med att få ner vatten och avlopp, men det roligaste är stensättningen och träden – när arbetet nu börjar synas ovan mark.”

Det pågående arbetet med infrastrukturen i området beräknas vara färdigt till mars 2023. Parallellt sker projekteringen för Skansens torg och parkområden.