Korsavadshallen får nytt tak med solcellsanläggning

Korsavadshallen med simhall och sporthall får nu nytt tak efter att röta upptäckts. Arbetet förväntas bli klart i början av år 2023.

Den omfattande takomläggningen av taket över simhallen beror på att rötskador upptäckts både i råsponten och bärverket i taket. Arbetet som nu pågår är att byta ut de angripna delarna av bärverket, det mesta av råsponten samt taktäckningen. Den kommer att bli takpapp som innan. Taket kompletteras med en ny solcellsanläggning för elproduktion. Den el som där genereras ska användas till Korsavadshallens verksamhet.

Under det pågående arbetet kommer byggställningar finnas på plats runt om hallen. De kommer inte påverka hallens öppettider eller verksamheter, men till viss del framkomligheten.

Slutbesiktning av det nya taket med solcellsanläggning är planerad att äga rum i januari 2023.