Var mycket försiktig vid grillning och eldning

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Vi avråder därför starkt för att göra upp eld i skog och mark.

Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis våra iordningsställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med en grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.

Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.