Omfattande takskador – Korsavadsbadet stängt tills vidare

Omfattande takskador – Korsavadsbadet stängt tills vidare

Korsavadshallen i Simrishamn som renoveras.

Under renoveringen av Korsavadshallens tak har det upptäckts nya skador. De är så pass omfattande att badet inte kommer kunna öppna efter sommaren som planerat.

I slutet av juli påbörjades arbetet med att byta ut en del av Korsavadshallens yttertak, den del som sitter ovanför simhallen, detta på grund av att rötskador upptäckts både i råsponten och bärverket. Som avslutning skulle även solceller placeras på taket för att skapa en mer hållbar elförsörjning för verksamheten. Planen var att Korsavadsbadet skulle öppna för allmänheten som vanligt efter sommaren, den 22 augusti. Under arbetets gång påträffades dock rötskador på innertaket som inte varit kända sedan tidigare. Detta innebär att innertaket också behöver bytas ut och att arbetsprocessen därför förlängs.

Ulf Widemark, chef för fastighetsenheten i Simrishamns kommun:

– Innan arbetet startade togs stickprover på taket för att skapa en bild av renoveringsbehovet. Provresultaten visade då inte på de skador som sedan hittades när simhallens tak öppnades upp. Vi beklagar att den utökade renoveringen påverkar Korsavadsbadets möjlighet att öppna.

Så snart tidplanen för den fortsatta renoveringen är klar presenteras den på Simrishamns kommuns hemsida.