Tobisviks badvatten – nu tjänligt

De nya proverna av badvattnet i Tobisvik visar att halterna E. coli-bakterier sjunkit. Badvattnet bedöms nu som tjänligt.

För mer information om badvattenkvalitet i Simrishamns kommun, se Havs- och vattenmyndighetens hemsida nedan.

www.havochvatten.se/badvatten-osterlen