Stadig ökning av läsande barn på biblioteket i Simrishamn

För andra året i rad slås läsrekord på Simrishamns bibliotek: på tre år har sommarläsningen ökat med 150 procent.

Varje sommar satsar biblioteket i Simrishamn på ”Sommarboken”. Det går ut på att man lånar, läser och recenserar fem valfria böcker – sedan kan man välja en bok i present.
– Vi gör det för att sommarlovslediga barn inte ska få sämre läsförmåga och tappa läslusten mellan skolterminerna, berättar Johanna Ekström, barn- och ungdomsbibliotekarie på Simrishamns bibliotek.

Högläsning för de minsta

Sommarboken har tidigare riktat sig till läskunniga barn, men biblioteket valde i fjol att utöka det till alla barn, alltså även de mindre, vare sig de var läskunniga eller ej.

– Högläsning är jätteviktigt för den tidiga språkutvecklingen, säger Johanna Ekström, så Sommarboken för de minsta innebär att man läser fem böcker högt för barn som ännu inte kan läsa själv.

Viktigt med läsande förebilder

Men hon tillägger att det är minst lika viktigt med läsande förebilder, varför Sommarboken även finns för vuxna:

– Barn gör som bekant inte alltid som man säger, utan som man själv gör. Att se vuxna läsa för nöjes skull normaliserar läsning i vardagen, konstaterar Johanna Ekström.

Mest barn som deltar

Antalet deltagare uppgick i sommar till 346 stycken. Av dessa var 130 under under fem år, 181 mellan sex och 18 år. 35 deltagare var vuxna.

– Det märks att fler barn deltar och vill läsa, att fler hittar till biblioteket, det är en fin utveckling, säger Johanna Ekström. Skolbibliotekarierna har varit väldigt aktiva med att skicka med information till eleverna före sommarlovet och barnen har kunnat delta, både via bokbussen och biblioteket i Simrishamn.

Sommarboken återkommer nästa år.

Fakta
• 2019 deltog 138 stycken (alla under 18 år)
• 2020 deltog 111 stycken (alla under 18 år)
• 2021 deltog 256 stycken (75 % under 18 år)
• 2022 deltog 346 stycken (90 % under 18 år)