Gå för psykisk hälsa – 9 oktober

Sydöstra Skånes fem kommuner i samarbete med Intresseföreningar och vuxenpsykiatrin Kristianstad välkomnar till en inspirerande utomhusaktivitet i anslutning till ”Världshälsodagen för psykisk hälsa” 2022. Arrangemanget är en del av Skåneveckan för psykisk hälsa.

Söndag 9 oktober med start kl. 13.00, Sandskogen Ystad.

Kom som du är och gå, lunka eller spring valfri sträcka
Vi samlas där slingorna börjar (Skvadronsvägen, Ystad).

Läs mer här.