Digitala remisser och underrättelser från den 1 november

Som en del av Simrishamns kommuns hållbarhetsarbete, kommer bygglovs remisser och underrättelser att bli digitala från och med den 1 november 2022.

Vid en byggnation behöver den som ska bygga oftast ett bygglov, med en ritning och beskrivning över vad som ska göras och var. Innan vissa byggnationer och bygglov kan godkännas, skickas så kallade remisser ut, med information och ritningar till dem som berörs, ofta till grannar. Om det är någon som har synpunkter på vad som planeras byggas, kan de framföra det inom en bestämd tidsperiod. När väl ett bygglov blivit beviljat, får alla grannar hemskickat ett meddelande om detta, en så kallad underrättelse.

Tidigare har alla remisser och underrättelser skickats ut i pappersform, vilket blir en stor pappersåtgång i kommunen. För att kunna minska mängden papper som används och därmed bli mer klimateffektiva, blir de nu att bli digitala. Det här kommer även hela bygglovsprocessen att bli – varav det här är ett första viktigt steg i det arbetet. Förutom miljöaspekten, leder det till ett mer effektivt och överskådligt arbete, både för handläggare och berörda.

Ni som har en så kallad digital brevlåda, får remisser och underrättelser skickade till er där. Via vår e-tjänst, bygg.simrishamn.se, kan ni logga in med BankID för att se handlingarna med ritningar och beskrivningar samt besvara remisser.

Ni som inte har tillgång till en digital brevlåda, kommer via posten få underrättelser och utskick om att det finns en remiss som berör dig i den digitala e-tjänsten. Där kan du logga in som ovan eller kontakta Kontakt Simrishamn om du vill få handlingarna skickade till dig. Du når dem via email: kontakt@simrishamn.se eller på telefon 0414-81 90 00.

I väntan på en uppdaterad version kommer företagare i kommunen att få handlingarna postade till sig likt tidigare.