Störst antal gästnätter någonsin i Simrishamns kommun på Österlen

När SCB:s statistik nu presenterats, visar de preliminära siffrorna till och med augusti i år att det är nytt besöksrekord för en av landets redan mest attraktiva platser att turista på.

Trots två år av pandemi, når det preliminära antalet gästnätter i Simrishamns kommun på Österlen sin högsta siffra någonsin: 242 618 gästnätter, 5 % fler än motsvarande period i fjol, som redan det var ett rekordår. Jämför man dessutom siffrorna med motsvarande period 2019, före pandemin, är ökningen 2,1 %.

Varje månad presenterar SCB, Statistiska centralbyrån, preliminära siffror för kommersiella gästnätter, vilket innebär boendeanläggningar inom hotell, vandrarhem, camping, stugby, med fler än nio bäddar eller fem rum.

Sofie Bredahl, tillväxtchef på Simrishamns kommun, är självklart nöjd:

– Österlen har fortsatt varit ett starkt varumärke och destination, siffrorna pekar på att besökarna har ökat under fem av årets hittills registrerade åtta månader. Sommarmånaderna är fortfarande de då flest besöker Österlen och Simrishamns kommun, men våren har utvecklats starkt de senaste åren. Denna utveckling är positiv, då det finns en stor nytta för näringsliv, natur och medborgare med mer balanserade besöksflöden.

Fördelningen av svenska och utländska besökare har, av naturliga skäl, ändrats de senare åren: före pandemin var det 85 % svenska besökare som bodde över i kommunen, men de senaste två åren har den siffran ökat till 94 %.

– I år ser vi att de utländska besökarna är tillbaka, hittills i år står de utländska gästnätterna för 12 %. Vi kan se att de månader då de svenska besökarna marginellt minskat, har de utländska besökarna varit desto fler.

– Hela sydöstra Skåne har en positiv utveckling med 9,1 %. Generellt kan man säga att de svenska gästnätterna var i paritet med förra året, medan den stora utvecklingen återfinns bland de utländska gästnätterna. Den fortsatt positiva utvecklingen hänger samman med våra starka varumärken, en osäker omvärld på många plan, valutan, attraktiva produkter inom såväl shopping, kultur, cykel, vandring och naturupplevelser – men inte minst tack vare våra fantastiska näringsidkare i sydöstra Skåne som hela tiden tänker nytt och utvecklar sina erbjudanden och samverkar med varandra, säger Sofie Bredahl.