Har du sett våra självservicetjänster?

Har du upptäckt våra självservicetjänster (ibland kallade för "e-tjänster")?

Med våra självservicetjänster kan du enkelt söka grävtillstånd, ansöka om bibliotekskort eller beställa kartor, men du kan också göra en anmälan om du tror barn far illa eller ansöka om insatser inom vård och omsorg. Dygnet runt, alla årets dagar, när du själv vill och har tillfälle.

Just nu har vi ett tjugotal självservicetjänster du kan använda och vi lägger hela tiden till fler.

Här hittar du alla aktuella tjänster du kan använda 24/7!