Vinnare av Arkitekturpriset 2022, Allé på Österlen med ägare Eva Thuresson och projektör Joakim Johansson

Bild 1: Vinnarna av Arkitekturpriset 2022, Eva Thuresson och Joakim Johansson, Bild 2: Med på prisutdelningen, främre raden från vänster: Lotta Hildebrand (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden*; Ann-Christin Råberg (S), andra vice ordförande i byggnadsnämnden*, Eva Turesson, pristagare av Arkitekturpriset 2022 och Allés utvecklare, hotell- och restaurangägare; Joakim Johansson, pristagare av Arkitekturpriset 2022, projektör och byggledare, THAGE. Bakre raden från vänster: Jan Persson (C), första vice ordförande i byggnadsnämnden*; Anders Johnsson (M), ordförande i byggnadsnämnden*; Åsa Simonsson, samhällsbyggnadschef*, Paul Ekblad Eriksson, enhetschef bygglovsenheten*, Anna Eliasson, stadsarkitekt* och Anders Johnsson, kultur- och fritidschef*. *i Simrishamns kommun.

I 20 år har Eva Thuresson drivit och utvecklat Allé på Österlen. En verksamhet som började med catering för att successivt utvecklats med restaurang, café och konferenslokal. Nu prisas verksamheten för det senaste tillskottet, en hotelldel med sju rum.

Den ockrafärgade byggnaden var före den varsamma konverteringen till hotell, en gammal stallbyggnad som huserat såväl grisar som hästar. Den dyker nu upp som ett smycke för gästande när de passerar verksamhetens café, restaurang och innergård. 2020 påbörjades arbetet och stod färdigt för att välkomna gäster till säsongsstart 2021.

Lotta Hildebrand (L), ordförande i kultur och fritidsnämnden är glad över att just årets pristagare fick Arkitekturpriset 2022:
– Nästa år kommer vi i kommunen att dela ut tre priser; ett arkitekturpris, ett byggnadsvårdspris och ett hållbarhetspris. Därför är det så roligt att Allé på Österlen, Eva Thuresson och Joakim Johansson i år får det enda priset. Konverteringen av den gamla stallbyggnaden prisas för samtliga tre aspekter, för arkitekturen, för byggnadsvården och hållbarheten, utifrån val av material, för estetiken och respekten för kulturmiljön.

Anders Johansson (M), ordförande i byggnadsnämnden i Simrishamns kommun:
– Då jag själv är egen företagare blev jag väldigt glad åt att vi i år prisar en så driftig företagare som Eva Thuresson. Som med en varsam hand gett liv till en gammal gård – och som fortsätter att utveckla, både den och sin verksamhet. Där är hon ett starkt föredöme för andra företagare i kommunen.

Anna Eliasson, stadsarkitekt i Simrishamns kommun, lyfter pristagarens omsorgsfulla val i byggnationsprocessen som en viktig del av varumärket Österlen:
– Som stadsarkitekt är det fantastiskt fint att lyssna på byggherrens berättelse om den omsorgsfulla och långa ombyggnadsresan tillsammans med Thages och andra duktiga entreprenörer. Hela tiden har kvalité, design, och varsamma gestaltningsförslag varit i fokus. Vinnaren 2022 har verkligen lyckats med att både utveckla och bevara upplevelsen av Österlen. Ska vi lyckats med att behålla vår attraktionskraft är det enormt viktigt att nya projekt uppnår en hög arkitektonisk nivå samtidigt som vi visar hänsyn till vår unika kulturmiljö. Allé på Österlen har verkligen lyckats med detta.

Eva Thuresson beskriver sin tacksamhet för samarbetet med Joakim Johansson och alla underleverantörer, men berättar också om den vidare utvecklingen av verksamheten:
– Man blir väldigt rörd över att bli uppmärksammad på det här sättet. När ens hårda arbete syns av andra. Nu är nästa bit på gång i verksamheten, vi har precis lämnat in en bygglovsansökan för att bygga sex hotellrum till, ovanpå restaurangdelen. I det arbetet kommer Joakim och Thages vara en självklar samarbetspartner.

Juryns motivering: Allé på Österlen, har stegvis skapat och utvecklat en unik helhetsupplevelse av mat, dryck och besöksmiljö genom en omsorgsfullt genomtänkt ombyggnad av de äldre gårdsbyggnaderna och med en stor känsla för detaljer, lokal modern design, platsen och den ursprungliga gårdsarkitekturen. Med den senaste ombyggnaden har gården fått ett tillskott med sju hotellrum som genom sin utformning berikar helhetsupplevelsen och visar stor respekt för den omgivande natur- och kulturmiljön.