Du behöver inte vara ensam när du blir äldre

Ett pågående projekt, ensamhetsprojektet, ska minska den ofrivilliga ensamheten i kommunen.

Äldre boende i kommunen har tyckt till

Projektet är initierat av avdelningschef Annika Forsgren och Bertil Jönsson, socionom och projektledare på socialförvaltningen Simrishamns kommun. Inspiration och fakta kommer från intervjuer med äldre boende i kommunen, forskning samt internationella och nationella samarbeten.

Vad önskar man främst? 

Äldre par blir serverade kaffe på ett café Bertil har intervjuat över 60 äldre medborgare för att förstå hur de upplever sin eventuella ensamhet och vad som kan bryta den. Det många efterfrågar är regelbundna besök, en kopp kaffe, en promenad, en utflykt men också andra aktiviteter såsom golf och gympa. Några åtgärder har redan påbörjats och fler planeras. Under senhösten 2022 knyts projektet allt mera ihop och då finns en del av åtgärderna redo att presenteras och erbjudas våra äldre medborgare.

På sidan Du behöver inte vara ensam när du blir äldre kan du läsa mer om projektet och se vilka aktiviteter som är pågående eller planerade.