Kriget i Ukraina

Ryssland genomför ett väpnat angrepp på Ukraina. Våra tankar och vårt helhjärtade stöd går till det ukrainska folket. Vi fördömer Rysslands invasion och de övergrepp som de utsätter Ukraina för och i slutändan de demokratiska grundvärdena som även vi i Sverige och Simrishamns kommun har.

Nedan har vi samlat länkar till information som kan vara användbar och bra att känna till för dig som bor, lever och verkar i vår kommun. Här publiceras även information om den påverkan händelserna i vår omvärld har på vår verksamhet.

Krisinformation.se

På webbplatsen krisinformation.se finns information och länkar från svenska myndigheter om läget just nu. Här finns samlad information och länkar om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera eventuell oro, både hos dig själv och barn och unga.

Migrationsverket

Här hittar du en direktlänk till Migrationsverkets information om bland annat flyktingmottagandet.

Msb.se

Information om Sveriges beredskap för kris och krig, MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer om krisberedskap och civilförsvar på msb.se.

Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementets hemsida finns råd och information till svenska resenärer.

Skyddsrum

Närmsta skyddsrum: En karta över alla skyddsrum i landet finns hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ansvaret för skyddsrummet ligger på fastighetsägaren till den byggnad där rummet finns. MSB, ansvarar för besiktningen av dem.

Hur kan jag bidra?

Frivilligorganisationerna behöver i första hand ditt stöd i form av pengar (välj en organisation med ett 90-konto) och i andra hand saker som går att sälja i organisationernas välgörenhets-second-hand-butiker. Titta på respektive organisations hemsida för mer information.

Länsstyrelsen Skåne har också sammanställt en samlingssida som vänder sig till dig som vill hjälpa flyktingar.

Nya flaggdagar i Simrishamn

För att visa solidaritet med Ukraina och alla som drabbas av kriget, hissar Simrishamns kommun den ukrainska och svenska flaggan sida vid sida (vid kommunhuset och Kulturhuset Valfisken) den 24:e, 25:e och 26:e varje månad så länge kriget pågår. Valet av datum är kopplat till den 24 februari då Rysslands president Vladimir Putin gick ut i ett tv-sänt tal och meddelade att landet skulle genomföra en militär insats i Ukraina. Samma dag anföll Ryssland landet och inledde det inhumana krig som fortfarande pågår. Simrishamns kommun vill på alla sätt man kan visa solidaritet med de ukrainska medborgarna, och fördömer Rysslands invasion och de övergrepp som de utsätter Ukraina för.

Bra att veta

Så här agerar vår kommun
På uppdrag av Migrationsverket ordnar vi nu tillfälliga akutboendeplatser åt personer som kommit från Ukraina. Vi tillgodoser deras behov av mat och sovplatser, men förbereder oss samtidigt för ett ökat mottagande.

Vi fortsätter också att ge dig som bor, lever och verkar i vår kommun service, vi finns tillgängliga och håller samhällsviktiga funktioner i gång. På så sätt bidrar vi till ett välfungerande och tryggt samhälle där andra kan känna tillit och fokusera på sina uppdrag.

Skydd och asyl för personer från Ukraina
Ukrainska medborgare har rätt att stanna i Sverige utan att ansöka om tillstånd i 90 dagar på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige. För den som är i behov av skydd när man är i Sverige eller vid gränsen till Sverige är det viktigt att ta kontakt med Migrationsverket. Det är i första hand Migrationsverket som erbjuder ukrainska medborgare en boendeplats och ekonomiskt stöd. När en person fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har han eller hon rätt att arbeta, söka grundläggande vård samt rätt till skolgång för barn.

Barn som kommer själva
Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska ta kontakt med Migrationsverket och kommer att sedan att anvisas i ordinarie ordning till kommunerna. Barnen får ekonomiskt stöd av Migrationsverket som även ordnar med god man.

Var hittar den som flyr till vårt land information om asylprocesser och liknande?
Informationsverige.se är en hemsida där information samlas som vänder sig till människor som sökt sig hit. Sidan har gott om val av språk.

Sjuk- och hälsovård för flyktingar i Sverige?
1177.se har särskilda sidor som vänder sig till flyktingar från Ukraina.

Hjälp till med boendeplatser
Migrationsverket ordnar med boendeplatser till de flyktingar som kommer. De upphandlar akutboenden och söker lösningar i samarbete med kommuner. Om du som privatperson har ett mindre boende du vill erbjuda, vänligen kontakta lokala frivilligorganisationer. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Var källkritisk
Vid allvarliga händelser är det viktigare än någonsin att vara källkritisk och att du söker information hos betrodda källor. Sprid inte rykten och fundera över vem som ligger bakom information innan du delar den vidare. Läs mer på krisinformation.se för tips och råd.

Känner du oro och vill ha stöd?
Du är inte ensam om att känna oro just nu, men det är viktigt att du inte är ensam i din oro. Det finns stöd att få, oavsett om du är barn, ung eller vuxen.
Krisinformation.se är en webbplats från svenska myndigheter, där du hittar det senaste kring läget i Ukraina. Här kan du också hitta organisationer som erbjuder samtalsstöd.

Biblioteket har böcker och andra medier på ukrainska
Biblioteket har införskaffat medier på ukrainska för barn och vuxna, samt fler medier på ryska. Biblioteket har numera också tillgång till digitala barnböcker på ukrainska. Det finns dock fortfarande inget lexikon på ukrainska-svenska eller svensk-ukrainska i Sverige, men detta kommer att köpas in så fort det är möjligt.

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina
Jordbruksverket har en sida som vänder sig till flyktingar, allmänhet och veterinärer.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har också en sida som vänder sig till den som kommer från Ukraina – sidan är på ukrainska.

Människohandel, prostitution och andra former av våld
Risken för flyktingar från Ukraina ska utsättas för människohandel, prostitution och andra former av våld är reell. Jämställdhetsmyndigheten har publicerat information:

Till personer som möter människor på flykt

Till personer på flykt från Ukraina

Så påverkas ditt företag av Rysslands invasion av Ukraina
Verksamts hemsida hittar du viktig information om rådande exportrestriktioner och tullhantering av varor från Ryssland, Belarus och Ukraina. Arbetsförmedlingen har information om du anställer en person från Ukraina. Dessutom viktig information om cybersäkerhet för företagare.

Vardagssäkerhet och -trygghet

I tider som dessa är det bra att ha koll på den personliga säkerheten och tryggheten, fundera och förbereda. Här på hemsidan finns mer information att ta del av.