Havängs sommarby ansluts till det kommunala avloppsnätet

Havängs sommarby ska anslutas till det kommunala avloppsnätet och samtidigt få nya vattenledningar. Målet är att säkerställa att föroreningar från spillvattnet inte hamnar i naturen och att hushållen får en framtidssäkrad avloppshantering.

Cirka 160 hushåll i Havängs sommarby ska anslutas till det kommunala spillvattennätet. Samtidigt byts befintliga vattenledningar ut till ett nytt ledningsnät. Projektet, som sträcker sig fram till 2026, innebär att hushållen i området garanteras en framtidssäkrad rening av sitt spillvatten och att mark- och grundvatten inte riskerar att förorenas.

– Även om området är gammalt så får vi hantera det som ett helt nytt område eftersom det saknas ledningar idag. Det är extra spännande att vi bygger det i egen regi med egen personal. Väger man in alla planerade åtgärder på befintliga ledningar i Ravlunda och Kivik, som har en koppling till Haväng, så är det verkligen ett stort projekt, säger Anand Andersson, projektsamordnare på Österlen VA.

Färdigt för anslutning 2026
Österlen VA har arbetat med förprojektering sedan 2020 och är nu i gång med detaljprojektering. Grävstart blir hösten 2023 och hushållen ska enligt plan vara anslutna vid årsskiftet 2025-2026.
– Vi har en bra dialog med styrelsen för Havängs sommarby och har redan haft kontakt med flera boende och markägare i området. För oss är det viktigt att ha en kontinuerlig och god dialog med de boende. Det underlättar både för den enskilde och för projektet som helhet, säger Anand Andersson.

Verksamhetsområde efter politiskt beslut
Bakgrunden till projektet är ett politiskt beslut från 2019 då området blev ett så kallat verksamhetsområde för avlopp, vilket innebär att Österlen VA är skyldiga att ordna system för spill- och dagvatten i området. Kommunalt vatten har funnits sedan tidigare.

– Havängs sommarby ligger inom ett mycket känt och värdefullt naturområde och dessa insatser ligger helt i linje med Simrishamns hållbarhetspolicy och de krav som länsstyrelsen har på området. Det blir en viktig insats för både miljö och för de boende där, säger Carl-Göran Svensson (C), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun.

Fakta
Budget: 60 mkr
Byggtid: 2023-2026
Omfattning: Drygt 60 fastigheter och 166 hushåll

Kontakt, Österlen VA
Projektsamordnare Anand Andersson, 0417-77 78 44