Vad vill du ska finnas i staden Simrishamn? Ta chansen att tycka till på Dialogkartan som öppnar idag!

Vad tycker du är bra i staden Simrishamn – vad saknas och kan förbättras? Just nu arbetar Simrishamns kommun med att ta fram en framtidsplan för staden Simrishamn 2035, med en utblick och vision till år 2050 - en så kallad ”fördjupad översiktsplan” (FÖP).

Planen kommer beskriva övergripande och långsiktiga riktlinjer och en strategi för hur vi ska använda vår mark framöver och vad som ska byggas här.

Berätta vad du tycker!
En viktig del i arbetet är att du som bor i kommunen bidrar med dina tankar om den framtida utvecklingen. Genom att bidra med dina tankar och önskemål inför framtiden, kan du vara med och direkt påverka staden Simrishamns framtid.

Klicka här för att komma till dialogkartan och för att skriva in dina tankar och önskemål. Dialogkartan är öppen för bidrag till och med den 31 mars.

Önskar du hjälp med att lägga till dina önskemål?
På biblioteket och kommunhuset i Simrishamn finns personal på plats som kan hjälpa dig via deras datorer. Dialogkartan finns också tillgänglig för inlägg på bokbussen.

Vi kommer att ta tillvara alla de åsikter och önskemål som kommer in, men kan inte garantera att allt kommer att användas i den slutgiltiga planen.

Tack för din medverkan!