Varning för kvicksand längs stranden vid Knäbäckshusen

Just nu är det kvicksand längs med stranden mellan Knäbäckshusen och Stenshuvud. Beträd stranden med försiktighet.

Det är inte ovanligt att den finkorniga sanden längst med kusten kan bli kvicksand när sanden blir tillräckligt blöt. När du går längs stranden, var därför extra försiktig. Särskilt uppmärksam bör du vara vid flodmynningar där kvicksanden är mer vanligt förekommande. Särskilt utsatta är också områden där grundvattnet strömmar upp underifrån.