Byggnadsvårdspriset 2023

Vid Arkitekturdagarna var det också utdelning av våra priser på temat: arkitekturpriset, byggnadsvårdspriset och hållbarhetspriset.

Byggnadsvårdspriset tilldelades Gröstorp 23:2, Gröstorps bygata 10, Gröstorp. Fastighetsägare: Mia Almgren

Motiveringen löd: ”Gröstorp 23:2 utgörs av en kringbyggd gård med höga kulturhistoriska värden. Den nuvarande fastighetsägaren har under renoveringen av gården genomfört varsamma insatser enligt byggnadsvårdens principer. Arbetet har genomförts med traditionella metoder och material, vilka är förenliga med husets ålder och karaktär. I arbetet har också äldre byggnadsdelar renoverats och återbrukats. Arbetet med Gröstorp 23:2 är sammantaget ett mycket fint och inspirerande exempel på byggnadsvård, i synnerhet på byggnadsvård som ett förhållningssätt och en process.”

Stort grattis!