Företagare: vill du servera lunch till våra gymnasister?

Vill du bli leverantör av luncher till våra elever på Nova gymnasium? Då är den här nyheten något för dig!

Inledning

Nova gymnasium är en gymnasieskola i Simrishamns tätort i Simrishamns kommun med ca 250 elever. Den har verksamhet på Storgatan 25, kulturhuset Valfisken samt på Marint centrum.

Då skolan inte själv har tillgång till lunchlokaler är kommunen i löpande behov av restauranger som kan tillhandahålla både restauranglokal och skollunch inom rimligt gångavstånd till skolan. Med anledning av detta har ett auktorisationssystem upprättats där restauranger kan ansöka om att sälja luncher till skolans elever, på nedan angivna villkor.

Kortlösning

Simrishamns kommun använder en lösning som heter Ticket Elevkort från företaget Edenred Sweden AB.

Restauranger som vill sälja luncher till elever ska teckna avtal med Edenred Sweden AB för att få tillgång till en kortläsare. Kostnaden är i nuläget 400 kr exklusive moms per månad plus en transaktionsavgift på 1,76 % på varje inköp.

Krav på företag

Leverantören ska ha en god ekonomisk och finansiell ställning samt sköta skatter och avgifter. Kommunen kommer att ta en kreditupplysning på samtliga restauranger som ansöker för att säkerställa att detta krav är uppfyllt.

Krav på restaurang

Följande krav gäller för restaurangerna som ansöker om deltagande:

 • Restauranglokalen ska vara belägen i Simrishamn tätort, optimalt maximalt ca 10-15 minuter promenadsträcka från skolan.
 • Anslutna restauranger ska hålla öppet under hela läsåret, minst 165 av läsårets 178 dagar.
 • Restaurangen ska vara tillgänglig minst kl. 11–13 för skolans elever.

Krav på meny och specialkost

Följande krav gäller för restaurangerna som ansöker om deltagande:

 • Erbjudna luncher ska kosta maximalt 70 kr inklusive moms (läsåret 2023/2024). Skolan beslutar om vilket belopp som ska gälla inför varje läsår.
 • Eleverna får inte serveras söta drycker, bakverk, glass eller godis i någon form. Skolan ska ha rätt att begränsa försäljningen av vissa rätter om man önskar.
 • Restaurangen bör erbjuda specialkost i olika former (gluten, laktos, nötter och liknande). Det bör även finnas vegetariska/veganska alternativ.

Krav på lokaler

Lokalerna ska:

 • Vara välstädade.
 • Vara anpassade för att ta emot minst 20 sittande elever dagligen under läsårets samtliga dagar. Beställaren lämnar ingen garanti över hur många elever som väljer att äta lunch hos respektive restaurang.
 • Vara utformad så att livsmedelshygien kan bibehållas.
 • Ha minst en toalett.
 • Vara tillgänglig för funktionsnedsatta.

Matråd

Om skolan bjuder in till träff ska antagna restauranger delta i matråd en gång per läsår. Matråd hålls tillsammans med elever, skolledning och, vid behov, skolsköterska.

Ansökan

Intresserade restauranger skickar en ansökan till följande e-postadress: novagymnasium@simrishamn.se

Ansökan ska innehålla följande information för att vara komplett:

 • Namn på företaget och organisationsnummer.
 • Kontaktperson på företaget.
 • Kort beskrivning av vilken typ av luncher som erbjuds eleverna.
 • Information om eventuell tillgång till specialkost.

Utträde ur auktorisationssystemet

En leverantör som vill avsluta sin medverkan i auktorisationssystemet ska meddela kommunen detta.