Bokbussens nya turlista vill locka fler barn

Bokbussen.

Bokbussen får ny turlista från och med 5 juni som sedan varar året ut. I den sker en del stopp i byarna senare än idag, så fler barn och barnfamiljer får möjlighet att besöka bokbussen efter skolan eller jobbet.

Bokbussen fungerar som komplement till biblioteket i Simrishamn och bussen servar kommunens invånare utanför centralorten, från stora till små, med så gott som alla biblioteksärenden.

Två gånger om året ses turlistan över för att man regelbundet ska kunna anpassa bokbussen stopp och tider efter besökarnas behov.

Önskemål från besökare

Ett specifikt önskemål under våren har kommit från barnfamiljer som velat att bokbussen ska besöka Hammenhög senare på dagen, något som är tillgodosett i den nya turlistan. I stället för att bokbussen besöker Hammenhög klockan 15.45 på onsdagar, blir det klockan 17.45 på måndagar med start 12 juni.

Även stoppen i Östra Tommarp, Vitaby och Hannas senareläggs. Syftet är att fler barn och barnfamiljer ska ha möjlighet att besöka bokbussen efter skolan respektive arbetet. Vitaby kommer dessutom att besökas varje vecka, i stället för varannan som i dagens turlista.

Besök på alla hållplatser

Bokbussen kan besökas av alla, på alla hållplatser. Det betyder att man är välkommen till bokbussen även när den besöker förskolor och särskilda boenden. Men barn och äldre går först – så man får vänta till verksamheterna är färdiga med sina besök.

Tillgänglighet en förutsättning

Bokbussens turer tar bland annat hänsyn till storleken på byarna och avståndet från byarna till biblioteket i Simrishamn. Ju längre man har till sitt bibliotek, generellt sett, desto mindre använder man det, och vice versa. Därför är det prioriterat att bokbussen besöker de största byarna som ligger längst bort från biblioteket i Simrishamn sist på dagen, så att så många så möjligt har möjlighet att besöka bokbussen.

Eftersom det finns fler större byar än dagar i veckan som bokbussen kör, kan inte alla större byar besökas vid samma tid. De nya tiderna för bokbussens stopp i Hammenhög, Östra Tommarp, Vitaby och Hannas är ett försök att ändå försöka anpassa turlistan ännu bättre till besökarnas önskemål.

På fredagar kör inte bokbussen efter turlista, utan då ges möjlighet till underhåll, men även till uppsökande verksamhet på till exempel Stenshuvud, Kulturkalaset eller olika fritids, för att locka nya barn och unga till läsning.

Du hittar bokbussens turlista här: Bokbussens turlista