Tyck till om utformningen av framtida staden Simrishamn!

Fördjupad översiktsplan för Simrishamns stad
– Nu är förslaget ute på samråd

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som beskriver hur Simrishamns stad ska utvecklas fram till år 2035, med utblick mot 2050. Förslaget är ute på samråd mellan 1 juli – 30 september 2023. Dina synpunkter är viktiga för kommunens utveckling!

Nu finns det ett förslag på en ny översiktsplan för staden Simrishamn. Förslaget har skickats ut för samråd med bland annat Länsstyrelsen, regionen, andra myndigheter och föreningar som berörs. Det är en viktig del i arbetet att vi får veta kommuninvånares synpunkter på hur staden ska utvecklas. Programmet är helt digitalt vilket innebär att text, illustrationer, bilder och kartor presenteras via en digital plattform.

Klicka här för att läsa förslaget.

En plan för framtiden

Processen att ta fram en översiktsplan innefattar tre steg – samråd, granskning och antagande. I samråd och granskning kan du lämna synpunkter på förslaget. Processen för att ta fram en ny översiktsplan styrs av plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap.

Berätta vad du tycker!

Samrådet för översiktsplanen pågår mellan den 1 juli till den 30 september. Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: kontakt@simrishamn.se. Du kan också skicka in dina synpunkter via ett formulär direkt på den digitala plattformen som du når via www.simrishamn.se/fop

Besök oss!

Under sommaren kommer den fördjupade översiktsplanen ställas ut för samråd i Simrishamnsrummet i Simrishamns hamn, Hamngatan 8. Simrishamnsrummet är kommunens nya mötesplats för medborgardialog.

Lokalen kommer att vara öppen:
tisdag-torsdag under v. 27–31, mellan kl. 9.00-14.00.

Öppet hus

Onsdagen 19 juli, kl. 17.00–19.00 bjuder kommunen in till öppet hus i Simrishamnrummet. Då kommer representanter finnas på plats för att svara på frågor om planförslaget.