Länsstyrelsebeslut: Otillåtet att bevattna med vatten från vattendrag

Flödena i de skånska vattendragen är just nu mycket låga. Läget är så allvarligt att det inte är tillåtet att göra vattenuttag från åar och bäckar för att bevattna jordbruksgrödor eller villagräsmattan.

Läs mer på Länsstyrelsen Skånes hemsida.