Vill du hjälpa ett barn i vår kommun?

Hej!  

 

Mitt namn är Helena Andersson och nu behöver jag din hjälp! Jag arbetar som familjehemssekreterare i Simrishamns kommun och i mitt uppdrag ingår att utreda och handleda familjehem. Det har jag gjort i många år och det är ett oerhört roligt och stimulerande arbete. Ibland är det svårt för mig att komma i kontakt med personer som är intresserade av uppdrag, många vet inte vad uppdraget innefattar. Jag söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner som i olika grad kan ställa upp för barn som behöver stöd. Jag har tät och regelbunden kontakt med mina familjehem och följer och stöttar dem i såväl med- som motgångar. Det är ett gemensamt uppdrag vi tar oss an.   

Är du intresserad och vill veta mer? Ring mig gärna på: 0709-81 94 19. 

Du känner kanske någon som skulle kunna tänkas vara intresserad?  

Är du redan nu vetgirig kommer nedan lite fakta som förberedelse för vårt samtal:  

Familjehem:  

  • Att vara familjehem innebär att du på heltid tar emot ett barn eller en ungdom som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar .
  • Du är ställföreträdande förälder och gör vad du kan för att den unge ska känna sig som en del av familjen.
  • Du har ansvar för barnets behov av omsorg, vägledning, fostran, stimulans, kärlek och så vidare.
  • Du samarbetar med de biologiska föräldrarna i de fall det är möjligt för att den unge ska få fortsätta ha en betydelsefull kontakt med dem och övrigt nätverk.
  • Du ges utbildning och regelbundna föreläsningar.

Kontaktfamilj: 

Att vara kontaktfamilj innebär att du har ett barn hos dig allt ifrån ett dygn i månaden till varannan vecka. Det vanligaste är varannan helg. Du ska då kompensera till viss del för det som barnet inte kan få i sin familj.  

Kontaktperson:  

Att vara kontaktperson innebär att man vid några tillfällen i månaden träffar en ungdom som behöver stöd och uppmuntran och andra vuxna än föräldrarna.  

Ersättning: 

Ersättning utgår med en arvodesdel som är beskattningsbar, detta är lönen för uppdraget samt en omkostnadsdel som ska täcka utgifterna kring barnet/den unge. 

Vi följer SKR:s, Sveriges kommuner och regioners, rekommendationer och ersättningen sätts utifrån uppdragets karaktär. 

Tack för din hjälp, hoppas vi hörs! 

Vänligen,

Helena Andersson