Årets trygghetsmätning igång

Upplever medborgarna några problem där de bor? Känner man sig trygg när man rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med kommunerna i polisregion Syd att undersöka i den årliga lokala trygghetsmätningen.

I dagarna kommer 82 800 personer mellan 16 och 85 år boende i polisregion Syd få brev av polisen och sin kommun. Det är nämligen dags för den årliga trygghetsmätningen där slumpmässigt utvalda invånare har chans att berätta om sina upplevelser.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka.

– Om du är en av dem som fått en enkät hemskickad, hoppas vi att du tar dig tid att svara. Det är viktigt för oss att många svarar. Resultatet är ett av de viktigaste underlagen vi har för att prioritera och förebygga problem och brott i samverkan mellan polis, kommun och andra parter, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

Man kan välja mellan att svara på pappersenkäten eller digitalt. Digitalt går det att svara på fem olika språk. Svaren är anonyma men registreras uppdelat på olika områden i kommunen för att ändå ge en så noggrann bild av erfarenheterna som möjligt.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna upplever eventuella problem där de bor, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de är oroliga för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga på kvällarna där de bor, säger Mats Trulsson.

Undersökningen skickas ut den 14 augusti och avslutas efter cirka två månader. Resultatet presenteras senare under hösten.

Läs mer på polisens hemsida.